BÖLÜM II  3 TEMEL KAVRAM

1. Referans noktaları
Yürüyüş sırasında devamlı etrafa bakarak doğru yönde ilerlenip ilerlenilmediği kontrol edilmeli, referans adı verilen belirleyici noktalar gözlenmelidir. Değişik biçimli bir kaya, bozkırın ortasında bir ağaç referans noktası olarak seçilebilir. Böylece geri dönüş ya da kaybolma gibi durumlarda bu noktalar sayesinde doğru yol bulunabilir.

 

2. Molalar
 Gelişigüzel mola verilmemelidir. Sürekli olarak durup hareket etmek, kişiyi dinlendirmekten çok, fiziksel ve psikolojik konsantrasyonu bozarak daha fazla yorgunluğa neden olur. Yürüyüşte gereksiz iniş çıkışlardan kaçınmak gerekir. Rota seçimi yapılırken mümkün olduğu kadar az yükseklik kaybetmeye çalışılır. 25 dereceyi geçen eğimlerde, eğimin etkisini azaltmak için zigzag çizerek ilerlemek daha avantajlıdır.

 

3. Ekip Düzeni
Doğada yapılan herhangi bir yürüyüşte uyulacak temel kurallardan en önemlisi ekip düzeninin sağlanmasıdır. Bu düzene göre ekip tek sıra halinde yürümelidir. Ekibin en tecrübeli kişisi başa geçer. Ekip başı adı verilen bu kişinin görevi yürüyüş rotasını seçmek, yürüyüş temposunu ayarlamak, molaların sıklığını ve uzunluğunu düzenlemek ve yürüyüş sırasında önemli kararları almaktır. Son kararı verme yetkisi her zaman ekip başındadır. Ekip başının hemen arkasından, ekibin en tecrübesiz ya da en yavaş elemanı yer alır. Böylece, ekip başının yürüyüş rotasını ve temposunu bu elemana göre ayarlaması kolaylaşır. Ekibin en arkasında ise, artçı adı verilen en tecrübeli ikinci kişi yer alır. Artçının görevi ise, ekipte belirebilecek herhangi bir kopmayı ya da düzensizliği ekip başına iletmek ya da mümkünse bunu gidermektir. Ekibin tek sıra halinde ve bu düzen içinde yürümesi ekip içi birlikteliği, temponun daha iyi ayarlanabilmesini ve bu şekilde vücut enerjisinin düzenli kullanılarak daha uzun yürüyüşler yapılabilmesini sağlar.

 

UYARILAR
 Köpeklere dikkat!
Doğa yürüyüşleri sırasında, karşınıza sık sık çoban köpekleri çıkabilir. Eğer köpeklerden tedirgin oluyorsanız mümkün olduğunca sürülerden uzak durun. Köpeklerle karşılaşırsanız da soğukkanlılığınızı yitirmemeye ve kaçmamaya çalışın. Ani hareketlerden kaçının ve kesinlikle köpeğe taş vb. atmayın. Yavaşça yön değiştirip, sürünün uzağından geçiniz.